Gizlilik Politikası

İçerik:

I. Genel bilgiler

  • Sorumlu kişinin iletişim bilgileri

II. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin spesifik bilgiler

1. web sitesini ziyaret edin
2. Çerezler
3. sözleşme uygulaması
4. iletişim kurma
5. müşteri hesabı
6. YouTube
7. google anali̇ti̇k

III. Veri sahibinin hakları
1. DSGVO Madde 15 uyarınca bilgi edinme hakkı
2. DSGVO Madde 16 uyarınca düzeltme hakkı
3. DSGVO Madde 17 uyarınca silme hakkı
4. DSGVO Madde 18 uyarınca işlemenin kısıtlanması hakkı
5. GDPR Madde 19 uyarınca bilgi edinme hakkı
6. DSGVO Madde 20 uyarınca veri taşınabilirliği hakkı
7. DSGVO Madde 21 uyarınca itiraz hakkı
8. onayı geri çekme hakkı
9. DSGVO Madde 22 uyarınca profil çıkarma dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar
10. DSG-VO Madde 77 uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
11. GDPR Madde 79 kapsamında etkili yargı yoluna başvurma hakkı

I. Genel bilgiler

Sorumlu kişinin iletişim bilgileri
İsim: Stiftung LeseAllianz Leseförderung & Bildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Denis Demir
Westerbachstr. 5
65760 Eschborn 

Telefon: 01590 611 3070
denis.demir@leseallianz.de

II. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin spesifik bilgiler

1. Web sitesini ziyaret edin
a. ZVeri işlemenin amacı
Bir kullanıcı web sitemizin bir sayfasına her eriştiğinde ve web sitesinde depolanan bir dosya her çağrıldığında, bu işlemle ilgili erişim verileri bir günlük dosyasında saklanır. Her veri kaydı şunlardan oluşur:

(1) dosyanın talep edildiği sayfa,
(2) dosyanın adı,
(3) talebin tarihi ve saati,
(4) iletilen veri miktarı,
(5) erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı, vb.),
(6) kullanılan işletim sistemi ve web tarayıcısının türüne ilişkin bir açıklama,
(7) Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı,
(8) istemci IP adresi.

Bu verileri web sitemizi işletmek, özellikle web sayfasının kullanımını ve web sitesinin arızalarını belirlemek ve ayarlamalar veya iyileştirmeler yapmak için kullanıyoruz. İstemci IP adresi, talep edilen verilerin iletilmesi amacıyla kullanılır; teknik gereklilik artık geçerli olmadığında, son rakam bloğu (Ipv4) veya son oktet (Ipv6) silinerek anonimleştirilir.
Kişisel veriler, web sitesinin çalışması için BT görevlerini yerine getiren hizmet sağlayıcılara (barındırma hizmeti sağlayıcıları veya eklenti sağlayıcıları gibi) aktarılır.

b. Depolama süresi
Veriler, bir kullanıcı teklifimizin bir sayfasına her eriştiğinde ve İnternet varlığımız her çağrıldığında saklanır ve toplama amacı için artık gerekli olmadığında silinir; bu, web sitesini ziyaretinizden en geç iki hafta sonra geçerlidir.

c. Yasal dayanak
Yukarıda belirtilen verilerin geçici olarak saklanması ve işlenmesi, AB Veri Koruma Yönetmeliği'nin (bundan böyle "DSGVO" olarak anılacaktır) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendinin yasal dayanağına göre gerçekleştirilir. Meşru menfaat, web sitemizin sağlanması, istikrar ve güvenliğin sağlanması ve ayrıca kötüye kullanımın incelenmesinde yatmaktadır.

2. Çerezler
a. Veri işlemenin amacı

Web sitemizi ziyaret etmeyi teknik olarak mümkün kılmak için, ilgili kişinin son cihazına çerez olarak adlandırılan verileri aktarıyoruz. Çerezler, genellikle çerez verilerinin gönderildiği etki alanının adını, çerezin yaşı hakkında bilgileri ve alfanümerik bir tanımlayıcıyı kaydederek ilgili kişinin son cihazını tanımlamak için kullanılabilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezi kullanılan son cihaza kaydederek - işletim sistemine müdahale etmeden - tekrar tanınır ve herhangi bir tercihi hemen kullanılabilir hale getirmemizi sağlar. Bu bilgileri, web sitemizi ve sunulan hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak ve web sitemizin çağrılmasını hızlandırmak için kullanırız.
Kişisel veriler, web sitemizin kullanımını analiz etmek amacıyla, analizin amaçları için gerekli olduğu ölçüde üçüncü taraf sağlayıcılara aktarılır. İzleme amacıyla çerezler kullanıldığında, bu veri koruma beyanında sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz.

b. Depolama süresi
Çeşitli çerezlerin saklama süresi değişmekle birlikte en uzun iki yıldır. Bunlar sunucumuzda değil yerel son cihazınızda saklanır, bu nedenle gerçek silme süresi tarayıcı yazılımınızın nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Tarafımızdan ayarlanan çerezleri geçici olarak veya otomatik olarak nasıl silebileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcı yazılımınızın kullanım talimatlarına bakın.

c. Yasal dayanak
Kesinlikle gerekli olan çerezler, web sitemizin ziyaret edilmesini sağlamak için DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f yasal dayanağına dayanmaktadır; özellikle, web sitemizdeki bazı işlevler çerezler olmadan kullanılamaz, aksi takdirde kullanıcı ve önceden yapılmış ayarlar sayfa değiştirirken tanınmaz, dil ayarları kaybolur ve aramalar yapılamaz.
Gerekli olmayan çerezlerin (örneğin pazarlama, istatistiksel veya üçüncü taraf çerezleri) kullanımı, web sitemizdeki çerez başlığı aracılığıyla verilen onaya ve Alman Telemedya Yasası (TMG) Madde 15 (3) ve Alman Veri Koruma Yasası (DSGVO) Madde 6 (1) (a) yasal dayanağına dayanmaktadır. DSGVO ve verilerin üçüncü ülkelere aktarılması için Madde 49 paragraf 1 p. 1 lit. a DSGVO.

d. Önleme olasılığı
İlgili kişi, kullanılan son cihazda çerezlerin kullanımını engelleyebilir veya kullanımdan sonra silebilir. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, web sitemizin bireysel işlevleri kullanılamayabilir. Çerezlerin nasıl engelleneceği ve önceden kaydedilmiş çerezlerin nasıl silineceği, tarayıcı yazılımının talimatlarında bulunabilir.

3. sözleşme uygulaması
a. Veri işlemenin amacı
İletişim formu aracılığıyla kayıt sırasında ad(lar), adres(ler), e-posta adresi, telefon veya faks numarası, müşteri IP adresi, özellikle sözleşmenin işlenmesini içeren sözleşmenin kurulması veya uygulanması amacıyla toplanır, saklanır ve işlenir.

Kişisel veriler yalnızca sözleşmenin uygulanması amacıyla gerekli olması halinde, örneğin şirketler grubu içinde, bir hizmet şirketini görevlendirirken ve ilgili işbirliği ortaklarını veya müşterileri yönlendirirken üçüncü taraflara aktarılacaktır.

b. Depolama süresi
Sözleşmelerin yürütülmesi amacıyla topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri, karşılıklı olarak verilen hizmet yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesinden sonraki yılın sonunda üç yılın sona ermesine kadar saklarız. Veriler §§ 147 paragraf 1 no. 2, 3 ve 5 AO, 257 paragraf 1 no. 2 ve 3 HGB anlamında belgelere konu olduğu sürece, diğer vergi kanunlarında daha kısa saklama sürelerine izin verilmediği sürece, veriler yıl sonundan itibaren altı yılın sonunda silinir. Veriler §§ 147 paragraf 1 no. 1, 4, 4a AO, 257 paragraf 1 no. 1 ve 4 HGB kapsamındaki belgelerin bir parçasıysa, veriler yıl sonundan itibaren on yılın sonunda silinir. Dönemler, verilerin toplandığı takvim yılının sonu ile başlar.

c. Yasal dayanak
Yukarıda belirtilen veriler, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşmenin ifası için gerekli hizmetlerin sağlanması amacıyla DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b ve lit. c'nin yasal dayanağına göre işlenir.

4. iletişim kurma
a. Veri işlemenin amacı
Bir kullanıcı bizimle sohbet, e-posta, iletişim formu, sosyal ağlardaki hesaplarımıza mesaj, faks veya telefon yoluyla iletişime geçebilir. Bize iletilen ve ilgili kişi tarafından sağlanan verileri, talebin işlenmesi amacıyla saklarız. Bu veriler düzenli olarak isim, adres verileri, e-posta adresi, telefon ve/veya faks numarası, talebin tarihi ve saati ve talebin açıklaması ve varsa, talep bir sözleşmenin başlatılması veya ifası bağlamında yapılmışsa sözleşme verilerini içerir.

Kişisel veriler e-posta veya iletişim formu ile gönderildiğinde, gönderimi sağlayan hizmet sağlayıcılara (katılımcı posta sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve eklenti sağlayıcıları) iletilir.

b. Depolama süresi
Sizinle iletişime geçmek amacıyla topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileri, karşılıklı olarak sunulan hizmet yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesini takip eden yılın sonunda üç yıllık bir süre boyunca saklarız. Veriler §§ 147 paragraf 1 no. 2, 3 ve 5 AO, 257 paragraf 1 no. 2 ve 3 HGB anlamında belgelere konu olduğu sürece, diğer vergi kanunlarında daha kısa saklama sürelerine izin verilmediği sürece, veriler yıl sonunda altı yılın sonunda silinecektir. Veriler §§ 147 paragraf 1 no. 1, 4, 4a AO, 257 paragraf 1 no. 1 ve 4 HGB anlamında belgelerin bir parçasıysa, veriler yıl sonunda on yılın sonunda silinir. Dönemler, verilerin toplandığı takvim yılının sonu ile başlar.

c. Yasal dayanak
Yukarıda belirtilen verilerin işlenmesi, bir sözleşmenin başlatılması veya yerine getirilmesi bağlamında veya DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. b'nin yasal dayanağına göre veya DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. f'ye göre gerçekleştirilir. Meşru menfaatimiz, iletişim talebini işleme koyabilmek ve iletişim talebinin kötüye kullanılmasını önlemektir.

5. müşteri hesabı
a. Veri işlemenin amacı
İlgili kişi, bize iletilen ve saklanan kişisel verileri sağlayarak bize kaydolabilir. Kayıt sırasında sağlanan verilerin yanı sıra IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Kayıt, belirli içerik ve hizmetlerin sağlanması için gereklidir ve ayrıca veri sahibi ile sözleşmemizi haklı çıkarmaya ve yerine getirmeye hizmet eder.

b. Depolama süresi
Veriler amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir. Daha fazla sözleşme yapılmadan kayıt yapılması durumunda, müşteri hesabı silindiğinde bu durum söz konusudur. Aksi takdirde, kişisel veriler, ek olarak akdedilen sözleşmeden karşılıklı olarak sağlanan hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra silinecektir.

c. Yasal dayanak
Yukarıda belirtilen verilerin işlenmesi, bir sözleşmenin ifası veya başlatılması bağlamında DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b'ye göre veya DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. f'ye göre yasal temelde gerçekleştirilir. Sorumlu tarafın meşru menfaati, kayıtlı kullanıcıların yararına belirli içerik ve hizmetleri sağlayabilmek ve sözleşmenin işlenmesini daha verimli ve daha kolay hale getirmektir.

6. YouTube
a. Veri işlemenin amacı

Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD, Google tarafından temsil edilen (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Google LLC'nin yan kuruluşu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD)) sağlayıcısından videoları görüntülemek ve oynatmak için YouTube gömme işlevini kullanıyoruz.
YouTube videosu içeren bir sayfa çağrıldığında, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur ve bu bağlantı kullanıcının kişisel profiline atanır ve kullanıcı YouTube hesabıyla oturum açmışsa web sitesinde ziyaret edilen sayfaları iletir. YouTube hesabınızdan önceden çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.
Veriler ABD'deki Google LLC'ye aktarıldığı ölçüde, bu AB-ABD Gizlilik Kalkanı (

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.


https://adssettings.google.com/authenticated adresinde bir devre dışı bırakma işlevi bulacaksınız.
YouTube'un ve Google'ın gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

/n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

/n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

/n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

/n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

/n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

/n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

/n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

/n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

/n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

/n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

/n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

/n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

/n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (

/n

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

/n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

/n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

/n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

/n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

/n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

/n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

/n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

/n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

/n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

/n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

/n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

/n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

/n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.

\n


Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy

b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.



II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

/n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

/n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

/n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

/n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

/n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

/n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

/n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

/n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

/n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

/n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

/n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

/n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

/n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (

/n

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

/n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

/n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

/n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

/n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

/n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

/n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

/n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

/n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

/n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

/n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

/n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

/n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

/n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

/n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

/n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

/n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.

\n


Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von YouTube und Google

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

\\n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

\\n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

\\n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

\\n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

\\n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

\\n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

\\n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

\\n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

\\n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

\\n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

\\n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (

\\n

II. Konkrete Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten

\\n

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

\\n

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

\\n

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

\\n

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

\\n

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

\\n

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

\\n

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

\\n

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

\\n

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

\\n

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

\\n

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

\\n

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

\\n

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.

\\n


Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbe-stimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://policies.google.com/privacy

b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.


https://policies.google.com/privacy

\n

b. Dauer der Speicherung
Informationen zum Datenschutz sowie zur Speicherung der personenbezogenen Daten bei „YouTube“ fin-den sich in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

\n

c. Rechtsgrundlage
Die Nutzung von YouTube dient der Wahrung unseres im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegen-den berechtigten Interesses einer ansprechenden Darstellung unseres Online-Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
7. Google Analytics
a. Zweck der Datenverarbeitung
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Betroffenen gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite werden in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse des Betroffenen von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Nach Angaben von Google werden die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt, es sei denn, Sie sind zum Zeitpunkt des Aufrufs bei Ihrem Google Konto eingeloggt.
Unter der nachstehenden Internetadresse erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestim-mungen von Google
https://policies.google.com/privacy
b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht, was dann der Fall ist, wenn die Anonymisierung, die innerhalb der Europäischen Union erfolgt, abgeschlossen ist. Dies dauert weniger als eine Sekunde.
Die von uns gesendeten und mit Cookies, Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungs-dauer erreicht ist, erfolgt automatisch einmal monatlich.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/?hl=de.
c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 15 Abs. 3 TMG nur nach vorheriger Einwilligung.
d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbei-tung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin installieren.



b. Depolama süresi
Veri koruma ve kişisel verilerin "YouTube "da saklanmasına ilişkin bilgiler, sağlayıcının https://www.google.de/intl/de/policies/privacy adresindeki veri koruma beyanında bulunabilir.

c. Yasal dayanak
YouTube'un kullanımı, DSGVO Madde 6 (1) cümle 1 f bendi uyarınca çıkarlarımızdan daha ağır basan çevrimiçi teklifimizin çekici bir şekilde sunulmasına yönelik meşru menfaatimizi korumaya hizmet eder.

7. google anali̇ti̇k
a. Veri işlemenin amacı

Bu web sitesi, Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Google LLC'nin yan kuruluşu, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesinin kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler de genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Ancak, bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi nedeniyle, ilgili kişinin IP adresi, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan diğer devletlerde Google tarafından önceden kesilecektir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google'a göre, Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, arama sırasında Google hesabınızda oturum açmadığınız sürece diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.
Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki web adresinde bulabilirsiniz
https://policies.google.com/privacy

b. Depolama süresi
Veriler amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir, bu da Avrupa Birliği içinde gerçekleşen anonimleştirme işleminin tamamlandığı zamandır. Bu işlem bir saniyeden daha kısa sürer.
Tarafımızdan gönderilen ve çerezler, kullanıcı kimlikleri (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleriyle bağlantılı veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süresine ulaşılan verilerin silinmesi ayda bir kez otomatik olarak gerçekleşir.
Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz ii. konkrete informationen zur verarbeitung von personenbezogenen daten

1. Besuch der Webseite
a. Zweck der Datenverarbeitung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf einer auf der Inter-netpräsenz hinterlegten Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus:

(1) der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
(2) dem Namen der Datei,
(3) dem Datum und Uhrzeit der Anforderung,
(4) der übertragenen Datenmenge,
(5) dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),
(6) einer Beschreibung des Typs des verwendeten Betriebssystems und Webbrowsers,
(7) Hostname des zugreifenden Rechners,
(8) der Client IP-Adresse.

Wir verwenden diese Daten, um unsere Webseite zu betreiben, insbesondere um die Auslastung der Web-seite sowie Fehlfunktionen der Webseite festzustellen und Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Die Client-IP-Adresse wird zum Zweck der Übermittlung der angeforderten Daten verwendet; sie wird nach Wegfall des technischen Erfordernisses durch Löschung des letzten Ziffernblocks (Ipv4) oder des letzten Oktets (Ipv6) anonymisiert.
Die personenbezogenen Daten werden an Dienstleister, die IT-Aufgaben zugunsten des Webseitenbetriebs wahrnehmen (wie etwa Hosting-Dienstleister oder Anbieter von Plugins) weitergegeben.

b. Dauer der Speicherung
Die Daten werden bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Aufruf unserer Internetpräsenz gespeichert und werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind, was spätestens mit Ablauf von zwei Wochen nach Ihrem Besuch der Webseite der Fall ist.

c. Rechtsgrundlage
Die vorübergehende Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundla-ge des Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Das berechtigte Interesse liegt in der Zurverfügungstellung unserer Webseite, der Sicherstellung der Stabilität und Sicher-heit sowie der Prüfung missbräuchlicher Nutzung.

2. Cookies
a. Zweck der Datenverarbeitung

Um den Besuch unserer Webseite technisch zu ermöglichen, übertragen wir sogenannte Cookies an das Endgerät des Betroffenen. Cookies sind kleine Textdateien, durch die das Endgerät des Betroffenen identi-fiziert werden kann, indem in der Regel der Name der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wur-den, Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanumerisches Identifizierungszeichen erfasst werden. Indem das Cookie auf dem verwendeten Endgerät – ohne Eingriff in das Betriebssystem – gespei-chert wird, wird es wieder erkannt und ermöglicht uns eventuelle Voreinstellungen sofort verfügbar zu machen. Wir nutzen diese Informationen, um unsere Webseite und die angebotenen Leistungen auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und den Aufruf unserer Webseite zu beschleunigen.
Die personenbezogenen Daten werden an Drittanbieter zur Analyse der Nutzung unserer Webseite weiter-gegeben, soweit dies für die Zwecke der Analyse erforderlich ist. Soweit die Cookies zum Zweck des Tra-ckings eingesetzt werden, informieren wir hierüber gesondert in dieser Datenschutzerklärung.

b. Dauer der Speicherung
Die Speicherdauer der verschiedenen Cookies variiert, beträgt aber längstens zwei Jahre. Sie werden auf Ihrem lokalen Endgerät gespeichert, nicht auf unserem Server, weshalb die tatsächliche Löschdauer davon abhängt, wie Ihre Browsersoftware konfiguriert ist. Wie Sie von uns gesetzte Cookies anlassbezogenen oder automatisch löschen können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Browsersoftware.

c. Rechtsgrundlage
Unbedingt erforderliche Cookies basieren auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um den Besuch unserer Webseite zu ermöglichen; insbesondere sind einige Funktionen auf unserer Webseite ohne Cookies nicht nutzbar, da der Benutzer und seine bereits vorgenommenen Einstellungen anderenfalls beim Seitenwechsel nicht erkannt werden würde, Spracheinstellungen verloren gingen und Suchen nicht ausge-führt werden könnten.
Der Einsatz von nicht erforderlichen Cookies (etwa Marketing- Statistik- oder Third Party- Cookies) erfolgt auf Basis einer Einwilligung, die mittels des Cookie-Banners auf unserer Webseite erteilt wurde und auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 3 TMG und Art. 6 Abs. 1 lit a. DSGVO beruht sowie für die Daten-übermittlung in Drittländer auf Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

d. Verhinderungsmöglichkeit
Der Betroffene kann die Verwendung von Cookies im genutzten Endgerät blockieren oder diese nach dem Einsatz löschen. Unter Umständen sind dann allerdings einzelne Funktionen unseres Angebots nicht nutz-bar. Wie Cookies blockiert und bereits gespeicherte Cookies gelöscht werden können, ist der Anleitung der Browser-Software zu entnehmen.

3. Vertragsdurchführung
a. Zweck der Datenverarbeitung
Name, Anschrift(en), E-Mail-Adresse, Telefon- oder Telefaxnummer, Client-IP-Adresse im Zeitpunkt der Anmeldung über das Kontaktformular werden allein zum Zweck der Vertragsbegründung oder -durchführung erhoben, gespeichert und verarbeitet, was insbesondere die Abwicklung des Vertrags um-fasst.

Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies zum Zweck der Vertrags-durchführung erforderlich ist, etwa innerhalb der Unternehmensgruppe, bei der Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens und bei der Vermittlung der jeweiligen Kooperationspartner bzw. Kunden.

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Verträgen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechsel-seitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jahren zum Jahres-ende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b sowie lit. c DSGVO, um die aus dem Vertrag bestehenden Pflichten zu erfüllen und die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Leistungen zu erbringen.

4. Kontaktaufnahme
a. Zweck der Datenverarbeitung
Ein Nutzer kann per Chat, E-Mail, Kontaktformular, Nachricht an unsere Accounts bei sozialen Netzwer-ken, Telefax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Wir speichern die uns dabei übermittelten und vom Betroffenen angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage. Diese Daten umfassen regelmäßig Namen, Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Faxnummer, Datum und Uhrzeit der Anfrage und die Beschreibung des Anliegens, gegebenenfalls Vertragsdaten, wenn die Anfrage im Rahmen einer Vertrags-aufnahme oder -abwicklung erfolgt.

Soweit die personenbezogenen Daten mittels E-Mail oder Kontaktformular versendet werden, werden sie an Dienstleister, die den Versand ermöglichen (beteiligte Mailprovider, Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Plugins), weitergegeben.

b. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die wir zum Zwecke der Durchführung von Kontaktaufnahmen erheben und verarbeiten, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren zum Jahresende nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leistungspflichten. Soweit die Daten Gegenstand von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5 AO, 257 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 HGB sind, werden die Daten mit Ablauf von sechs Jah-ren zum Jahresende gelöscht, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zuge-lassen sind. Sind die Daten Bestandteil von Unterlagen i.S.d. §§ 147 Abs. 1 Nr. 1, 4, 4a AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 HGB, werden die Daten mit Ablauf von zehn Jahren zum Jahresende gelöscht. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten erhoben wurden.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen einer Vertragsanbahnung oder -erfüllung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Kontaktanfrage bearbeiten zu können und Missbrauch der Kontaktanfrage ver-hindern zu können.

5. Kundenkonto
a. Zweck der Datenverarbeitung
Der Betroffene kann sich unter Angabe von personenbezogenen Daten, die an uns übermittelt und gespei-chert werden, bei uns registrieren. Gespeichert werden die bei der Registrierung angegebenen Daten sowie die IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Registrierung. Die Registrierung ist zur Bereithaltung be-stimmter Inhalte und Leistungen notwendig und dient auch der Begründung und Erfüllung unseres Ver-trags mit dem Betroffenen.

b. Dauer der Speicherung
Sobald die Daten zur Erreichung des Zwecks nicht mehr notwendig sind, werden sie gelöscht. Bei einer Registrierung ohne weiteren Vertragsschluss ist dies der Fall, wenn das Kundenkonto gelöscht wird. An-sonsten werden personenbezogene Daten nach vollständiger Erbringung der wechselseitig erbrachten Leis-tungspflichten aus dem zusätzlich geschlossenen Vertrag gelöscht.

c. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der Vertragserfüllung oder -Anbahnung oder nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse des Verantwortlichen besteht darin, bestimmte Inhalte und Leistungen zugunsten der registrierter Nutzer bereithalten zu können und die Vertragsabwicklung effizienter zu gestalten und zu erleichtern.

6. YouTube
a. Zweck der Datenverarbeitung

Wir nutzen die YouTube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des Anbieters Y-ouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, die vertreten wird durch Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)).
Bei dem Aufruf einer mit einem YouTube-Video versehenen Seite, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, die dem persönlichen Profil des Nutzers zugeordnet wird und die besuchten Sei-ten der Webseite mitteilt, wenn er mit seinem YouTube-Account eingeloggt ist. Dies verhindern Sie, in-dem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.
Soweit Daten an Google LLC in die USA übermittelt werden, geschieht dies auf der Grundlage des EU-U.S. Privacy Shields (
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Unter https://adssettings.google.com/authenticated finden Sie eine Opt-Out Funktion.
Unter den nachstehenden Internetadressen erhalten Sie weitere Informationen über die Datenschutzbestimmungen von YouTube und Google
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de